Biosept Activ można stosować na rośliny jagodowe,
opryskując je w stężeniu 0,1 – 0,2%,
do podlewania rekomenduje się stężenie 0,05 – 0,1%.
Stosowanie można zacząć od podlewania wschodzących pędów (w celu lepszego ukorzeniania się roślin).
W czasie wzrostu roślin (opryskiwanie w celu indukowania ich odporności i poprawienia parametrów jakościowych plonów) oraz przed zbiorami (opryskiwanie dla lepszego przechowywania się owoców, zwłaszcza w pierwszych 48 godz. Po zbiorach

Badania rejestracyjne środka, prowadzone były w latach 2014-2016r przez Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach oddział w Brzeznej, na malinach odmiany Poemat i Radziejowa

Uzyskane wyniki opracowano statystycznie, przy pomocy analizy wariacji w programie Statistica 13. Do oceny różnic między średnimi użyto testu Duncana, przyjmując poziom istotności 0,05.

Przeprowadzone doświadczenie wykazało, że Biosept Active działa korzystnie na plon i parametry jakościowe malin. Zwiększając tym samym plon handlowy o ponad 16%.   I podnosząc poziom cukru o ok. 4%.

Na korzyść owoców z kombinacji traktowanej Bioseptem, obserwowano znaczne różnice w trwałości po zbiorczej owoców, szczególnie 2 i 3 dobie przechowywania w temperaturze pokojowej

W doświadczeniu z odmianą Radziejowa zaobserwowano znaczne różnice we wzroście pędów, a wykonane pomiary i analiza statystyczna wykazała istotny wpływ Bioseptu na długość pędów malin.

Zabiegi wykonywano 7 krotnie w okresie wzrostu.

w/w badania są dostępne u producenta: Biosept sp. z o. o.

Wpisz interesujące Cię słowo i wciśnij enter