Biosept Activ można stosować na wszystkie warzywa,
opryskując je w stężeniu 0,1 – 0,2%,
do podlewania rekomenduje się stężenie 0,05 – 0,1%.
Stosowanie można zacząć od podlewania wysadzonych rozsad lub nasion (w celu lepszego ukorzeniania się roślin).
W czasie wzrostu roślin (opryskiwanie w celu indukowania ich odporności i poprawienia parametrów jakościowych warzyw)
oraz przed zbiorami (opryskiwanie dla lepszego przechowywania się warzyw)

Badania rejestracyjne środka, prowadzone były w latach 2014-2015r przez Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach, na sałacie kruchej – odmiana Elenas

Do pomiarów i analiz brano pod uwagę:
-średnią masę całej rośliny (masa brutto) i główki wewnętrznej (masa netto) strukturę (procentowy udział frakcji wagowych z ogólnej liczby główek) średnicę główki wewnętrznej i zwięzłość.
– plon ogólny
– zawartość w liściach azotu i azotanów

Przeprowadzone doświadczenie wykazało, że Biosept Active działa korzystnie na wzrost, plon i parametry jakościowe sałaty, zarówno w podlewaniu jak i opryskiwaniu. Sałata wytworzyła liczne liście zwijające główkę i liście podstawy, a średnia masa całej sałaty i główki handlowej była istotnie wyższa niż w poletkach kontrolnych. Pozytywny wpływ Bioseptu zaznaczył się jako zwiększenie produktywności fotosyntetycznej brutto. Zwiększając tym samym plon handlowy o ponad 100%.  

Zabiegi wykonywano 2 – 3 krotnie w okresie wzrostu sałaty, a najlepsze wyniki wzrostu plonu, uzyskano opryskując sałatę Bioseptem w stężeniu 0,2%. Opryskiwanie w stężeniu o,1% miało większy wpływ na zmniejszenie ilości azotanów.

Podlewanie w stężeniu 0,1% miało szczególnie pozytywny wpływ na aktywność fotosyntetyczną łanu i jakość handlową główek. Podlewanie w stężeniu 0,05% miało większy wpływ na zmniejszenie ilości azotanów.

W trakcie doświadczenia nie stwierdzono przekroczenia maksymalnego, dopuszczalnego poziomu azotanów, w każdym przypadku było ono niższe niż w poletkach kontrolnych.

 

w/w badania są dostępne u producenta: Biosept sp. z o. o.

Wpisz interesujące Cię słowo i wciśnij enter